Partners

Interesse?

Wil je partner worden van Het Transparantie Congres 2025?
Neem gerust contact op om alle mogelijkheden te bespreken.

Ambassadeurs Raad van Advies
Transparantie Congres

Feike Sijbesma is een Nederlandse bestuurder en voormalig CEO van Koninklijke DSM, voorzitter van de RvC van Philips, lid van de RvC van Unilever en adviseur van The Oceans Cleanup.

Bestuurders en toezichthouders zijn essentieel voor goed bestuur, de continuïteit van organisaties en het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders. Transparantie over beslissingen en prestaties is hierbij cruciaal. Een doeltreffende en goed uitgevoerde multi-stakeholderdialoog leidt tot weloverwogen en succesvol langetermijnbeleid.

John Bendermacher is Chief Audit Executive bij Euroclear, President van het European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), en speelt een prominente rol bij het bevorderen van professionele normen van ‘goed bestuur’ binnen de interne auditgemeenschap in Europa.

Om een organisatie goed te besturen, is transparantie een “must”. CSRD is niet de ‘duty tot report’ maar de ‘duty to act’. Bedrijven moeten bezig zijn met het oplossen van het klimaatproblemen en sustainability toepassen in de praktijk,  in plaats van al hun energie te richten op rapportages.

Marcel-Pheijjffer

Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer is Professor Accountancy at Nyenrode Business University

Transparante verantwoording gaat in de kern, over wat je wil als bedrijf. De wereld lijkt nog niet klaar voor CSRD, omdat bedrijven hun duurzame strategie nog niet goed hebben ontwikkeld, laat staan dat de uitvoering op orde is en je daarover al transparant kan rapporteren. Greenwashing ligt nu op de loer. Hoe weet je als buitenwereld dat er ‘goed bestuur’ wordt toegepast?

Luister hier naar de ondersteuning van oud-premier Jan Peter Balkenende, prof Arnoud Boot en Feike Sijbesma met betrekking tot het vorige congres van NieuwBestuur: Dutch Circular Leadership, oftwel ‘Dutch Davos’.