dinsdag 24 september 2024

Nationaal Transparantie Congres

Pakhuis de Zwijger Amsterdam

Macht & tegenkracht

Dilemma’s in de bestuurskamers

Dé leiderschapsdag over moreel leiderschap en toekomstbestendig bestuur;
een dag vol inspiratie én handelingsperspectief;

Hóe geven bestuurskamers taal en structuur aan ESG-impact, ‘non-financials’ en CSRD-rapportage op weg naar een circulaire economie!

De sprekers

Jort Kelder

Alexander Kousbroek

Marilieke Engbers

Sophie Kuijpers

We staan voor de grootste bestuurstransitie ooit, van een lineaire fossiel gedreven economie, naar een circulaire duurzame en inclusief gedreven economie. Hoe geven we daar als leiders vorm aan?

De bestuurskamers van Nederland veranderen van grijs naar groen, van gesloten naar open en transparant. Bedrijven en organisaties moeten steeds transparanter rapporteren over hun ESG-impact op natuur, mens en maatschappij.  Dat vraagt om moreel leiderschap en toekomstbestendig bestuursmodellen. Op het Transparantie Congres 2024 verwelkomen we de huidige leiders en toezichthouders met morele ambitie en ambitieuze (young-)professionals die onze economie en maatschappij een toekomstbestendige kant op willen laten bewegen.

Safe operating space

We opereren al lang niet meer in een ‘safe operating space’. We lopen tegen de grenzen aan van het klimaat, van schoon water, van biodiversiteit, van stikstof, van sociale zekerheid en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  Daarom maken we tijdens het Transparantie Congres een update van onze huidige bestuursmodellen, met concreet handelingsperspectief om de bestuurstransitie van binnenuit te versnellen.

Een dag vol handelingsperspectief

Bedrijven als Patagonia, Faith in Nature, en Nederlandse bedrijven als Dopper en Port of Amsterdam werken al met toekomstbestendige bestuursmodellen. Zij merken hoe krachtig dat werkt, onder meer voor human resources en marketing & sales; als de markt omlaag gaat, gaan hun verkopen juist omhoog en staan de nieuwe medewerkers in de rij.  Dus genoeg redenen om je te laten inspireren door het bestuur van de toekomst!

Ontdek het Nationaal Transparantie Congres 2024

Het Transparantie Congres 2024 biedt inspiratie en een waardevolle gelegenheid voor iedereen met leiderschap en morele ambitie om taal te leren en zich te verdiepen in de wereld van ‘non-financials’. Leer betekenis te geven aan begrippen als stakeholderdialoog, dubbele-materialiteits analyse (DMA), CSRD, CSDDD, ESG,  green-washing, moreel leiderschap, futureproof governance en transparant bestuur.

Voor alle huidige bestuurders, toezichthouders, en (young) professionals die willen leren over de betekenis van moreel leiderschap en toekomstbestendig bestuur.

Locatie

Partners