Laura van Geest, bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Als je het bestuurssysteem niet hervormt, de prikkels hetzelfde laat, blijven bestuurders hetzelfde gedrag vertonen.