Ongemak in de Boardroom en Verdiepte Governance

Voor bestuurders en Commissarissen. Verdiepte Governance is besturen vanuit een breed welvaartsbegrip; het delen van lessons learned uit de community of practice van de werkgroep.

Steward Owned leadership

Industriële giganten als Bosch, Nova Nordisk, Zeiss en Odin weten het al decennia lang, hoe maak je de organisatie (weer) van ‘zichzelf’ en hoe kom je los van de ‘druk’ van financierders en aandeelhouders?

Morele ambitie en Corporate Activisme

Met missie gedreven medewerkers van binnenuit impact maken. Hoe maak je concreet werk van je idealen?

Futureproof Governance, stakeholderdialoog en YoungBoard

Omgaan met de stemmen van buiten en de stemmen van de toekomst, hoe doe je dat?

CSRD en Onboarding nature

Wat als de natuur je belangrijkste aandeelhouder is? En je maatschappelijke verantwoordt door transparant te rapporteren over de (daadwerkelijke) impact van de organisatie? Wat verandert er dan aan de bestuursagenda?

Moreel leiderschap in de praktijk

Dialogisch besturen vanuit een gedeeld kompas, hoe doe je dat?

Power & Future in balans.  Besturen met draagvlak van de toekomstige generaties, hoe houden bedrijven hun ‘risk appetite’ bij het formuleren van duurzame doelstellingen?

Sophie Kuipers en Julia van Boven over de kracht en het draagvlak van (moreel ambitieuze) jongeren als de ‘stem van de toekomst’.

Transparantie is je kwetsbaar durven op te stellen als bedrijf en in het maatschappelijk belang

Alexander Kousbroek deelt hoe de governance van de Port of Amsterdam, transparanter en  toekomstbestendiger is geworden door te werken met een YoungBoard en stakeholderdialoog.

Ronde tafel: kan transparant rapporteren over ESG zonder moreel leiderschap?

Een open gesprek met bestuurders van beursgenoteerde bedrijven die als eerste CSRD plichtig zijn over het jaar 2024 en transparant moeten rapporteren over hun ESG-impact en de rol van de AFM als Toezichthouder.

Hoe het ‘ongezegde’ in de bestuurskamers, de besluit­vorming beinvloedt. Dat wil zeggen, wat wordt er gedacht en gevoeld maar niet gezegd.

Marilieke Engbers promoveerde op het ongezegde in de bestuurskamer en schreef er twee boeken over ‘Onder Commissarissen’ en het in mei uitgebrachte boek “Eenzaam aan de top’. Marilieke stelt dat goed omgaan met een conflict hét recept is voor onderling vertrouwen.