CSRD en Onboarding nature

Wat als de natuur je belangrijkste aandeelhouder is? En je maatschappelijke verantwoordt door transparant te rapporteren over de (daadwerkelijke) impact van de organisatie? Wat verandert er dan aan de bestuursagenda?