Transparantie is je kwetsbaar durven op te stellen als bedrijf en in het maatschappelijk belang

Alexander Kousbroek | CFO Port of Amsterdam

Alexander Kousbroek deelt hoe de governance van de Port of Amsterdam, transparanter en  toekomstbestendiger is geworden door te werken met een YoungBoard en stakeholderdialoog.