Gijsbert Koren

Gijsbert Koren is Industrieel Ontwerper en Oprichter van CrowdAboutNow en We Are Stewards. Hij werkt aan een nieuwe invulling van het economisch eigendom van bedrijven en instellingen

Frans Eusman

Laura van Geest

Julia van Boven

Co-founder The School of Moral Ambition

Suzanne Ekel

“Transparant zijn over wie je bent en waarvoor je er bent maar ook over wat je weet en niet weet, is essentieel voor leiders in het omgaan met het ongemak in de boardroom als gevolg van de grote maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt ook om persoonlijke transitie. Daarover gaat Verdiepte Governance.”

Veysi Yildirim

Veysi Yildirim is doof geboren, en dat is duidelijk terug te zien in zijn films. Hij kan lang en intens kijken naar mensen, en weet dat goed over te brengen aan zijn publiek Hij brengt een bijzonder inspirerende ode aan ‘de blik van buiten naar binnen’.

Communicatie is essentieel voor transparantie, maar ook ook voor het leven in het algemeen

 

Mildred Hofkes

Mildred Hofkes is oprichter NieuwBestuur, futureproof governance en stakeholderdialoog en mede-initiatiefnemer van het Transparantie Congres.

De kracht van dialoog: eerst komt transparantie, en dan geloofwaardigheid.

 

Alexander Kousbroek

Alexander Kousbroek, CFO Port of Amsterdam, gelooft dat Futureproof governance gaat over het organiseren van de edialoog.

Transparantie is je kwetsbaar durven op te stellen als bedrijf in het maatschappelijke belang.

Marilieke Engbers

Marilieke Engbers is gepromoveerd op het ‘Het Ongezegde’ in de bestuurskamer en schreef de bestseller “Onder Commissarissen” Haar tweede boek ‘Eenzaam aan de Top’ komt uit in mei 2024.

Transparantie gaat er om hoe goed de leermachine is van de organisatie: Iedereen een feedback-ontwerper!

Marcel Pheijffer